TAGS Security olarak; paydaşlarımızı dinlemek, onların önerilerini ve şikayetlerini dikkate alarak sürekli yenilenmek ve kendimizi geliştirmek en önemli yönetim politikamızdır.

 

• Takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 

• İş süreçlerimizin özeleştiri süreci ile gözden geçirilmesi, performansımızı geliştirecek yaklaşımların belirlenmesi, 

• İnovatif yaklaşımla tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 

• Yenilikçi, proaktif ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

• Geri bildirimlerin sürekliliğini sağlayarak, paydaşlarımızın her türlü şikâyetini etkin biçimde kontrol altında tutarak çözüme ulaştırılması,

• Yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uyulması,

•  Şirket güvenilirliğimizin, paydaşlarımızın nezdinde sürekli kılınmasını sağlamak başlıca kalite politikamızın esaslarını oluşturmaktadır.